• Meldpunt Verpakkingen
    Wisten jullie dat er een meldpunt voor verpakkingen is? Hier kan je vragen en meldingen insturen over de duurzaamheid van verpakkingen en dan wordt de producent om een reactie gevraagd. Dit is ook een manier om inzicht te krijgen in de vragen die bij consumenten spelen.
  • KIDV
    Op de website van het KIDV (Kennisinstituut Duurzaam Verpakken) kunt u informatie vinden over recente pilots, onderzoeken en publicaties op het gebied van duurzaam verpakken.

Tijdlijn


Ervaring deelnemers
Bekijk ook eens de tips van Saver